Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Poręczenie pożyczki udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Numer aktu: X/190/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

 1. Województwo Warmińsko-Mazurskie udzieli Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, dla którego jest organem założycielskim, poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu".
 2. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału pożyczki oraz kwotę należnych odsetek i udziela się go do łącznej kwoty 273 119,40 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy).
 3. Poręczenie udzielone zostanie na okres od 1 października 2007 roku do 31 marca 2012 roku.
 4. W poszczególnych latach wymienionych niżej, udzielone poręczenie obejmuje kwoty:
  1. w roku 2007 - 1 587,67 zł,
  2. w roku 2008 – 55 756,82 zł,
  3. w roku 2009 – 69 063,75 zł,
  4. w roku 2010 – 66 688,76 zł,
  5. w roku 2011 – 64 313,74 zł,
  6. w roku 2012 – 15 708,50 zł.

Załączniki: