Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wybór ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na wykonywanie w 2007 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Numer aktu: VIII/150/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-05-29

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

  1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej stwierdza się , że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2007 r. wpłynęło 27 ofert, z których 3 nie spełniały wymogów formalnych. Przeanalizowano 24 oferty spełniające wymogi formalne, z których 8 wybrano do realizacji.
  2. Wykaz ofert, które uzyskały pozytywną opinię wraz z kwotami przyznanych dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Wykaz ofert, które spełniały wymogi formalne, ale które nie zostały wybrane stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Wykaz ofert, które nie spełniały wymogów formalnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.