Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Rozpatrzenie informacji dotyczącej programów dostosowania wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Numer aktu: VIII/142/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-05-29

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się informację dotyczącą programów dostosowania wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Załączniki: