Wersja nieobowiązująca z dnia

Uzupełnienie składu osobowego Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Informacje dodatkowe:

Do składu Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne, w miejsce dotychczasowego przedstawiciela – p. Marii Sokoll, wybiera się przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w osobie: Janusza Cichonia

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 25.66 KB, data dodania: