Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów przyjęcia przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie młodzieży z Departamentu Côtes d’Armor w ramach realizacji projektu „Europejska klasa techniczna z obowiązkowym językiem angielskim”

Numer aktu: VII/120/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-04-24

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Miastu Olsztyn pomocy finansowej w kwocie 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów przyjęcia przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie młodzieŜy z Departamentu Côtes d’Armor w ramach realizacji projektu „Europejska klasa techniczna z obowiązkowym językiem angielskim”.

Załączniki: