Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji nt. „Stan i realizacja działań, wdrażanych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się złożoną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informację nt. „Stan i realizacja działań, wdrażanych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 26.03 KB, data dodania: