Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia upoważnień Pani Izabeli Górskiej, Pani Grażynie Zdanowskiej, Pani Barbarze Cygan, Pani Magdalenie Tabaka, Pani Marzenie Dela pracownikom Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzenia kontroli planowej, doraźnej i kontroli sprawdzającej umowy o finansowaniu projektów w roku obrachunkowym od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. w Funduszu Powierniczym, którego funkcję pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, któremu powierzono zadania związane z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: FEWiM 2021-2027)

Załączniki

Treść aktu