Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia upoważnień Pani Izabeli Górskiej, Pani Grażynie Zdanowskiej, Pani Barbarze Cygan, Pani Magdalenie Tabaka, Pani Marzenie Dela pracownikom Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzenia kontroli systemowej planowej, doraźnej i kontroli sprawdzającej w roku obrachunkowym, tj.: od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. w Instytucji Pośredniczącej – Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (dalej: IP WMARR), której powierzono zadania związane z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: FEWiM 2021-2027)

Załączniki

Treść aktu