Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z realizacji „Regionalnego Programu Rozwoju Rolnictwa na lata 2002-2006” w roku 2006

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się złoŜone przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie z realizacji „Regionalnego Programu Rozwoju Rolnictwa na lata 2002 – 2006” w roku 2006.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 23.75 KB, data dodania: