Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Grantów w ramach projektu strategicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt.: „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet 6. Edukacja i kompetencje EFS+ Działanie 6.3. Edukacja ogólnokształcąca

Załączniki

Treść aktu