Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie upoważnienia Pani Bogusławy Skokowskiej Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego działania

Załączniki

Treść aktu