Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Bartosza Głowackiego 17, którego organem prowadzącym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie

Załączniki

Treść aktu