Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elblągu przy ulicy Wojska Polskiego 1, którego organem prowadzącym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie

Załączniki

Treść aktu