Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2024 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Załączniki

Treść aktu