Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Załączniki

Treść aktu