Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2024 r.

Załączniki

Treść aktu