Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa

Numer aktu: VII/110/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-04-24

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykonania budżetu Województwa za rok 2006, uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, udziela się Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2006.

Załączniki: