Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa

Informacje dodatkowe:

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykonania budżetu Województwa za rok 2006, uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, udziela się Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2006.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 23.97 KB, data dodania: