Wersja obowiązująca z dnia

Upoważnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do powiadomienia Skarbnika Województwa o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do powiadomienia w imieniu Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Marka Baumana – Skarbnika Województwa Warmińsko – Mazurskiego o obowiązku przedłożenia Sejmikowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia, oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 26.27 KB, data dodania: