Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała ogłoszenia naboru nr FEWM.02.01-IZ.00-001/24 na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Priorytetu FEWM.02 Środowisko, Działanie FEWM.02.01 Efektywność energetyczna SCHEMAT A (Budynki publiczne).

Załączniki

Treść aktu