Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru nr FEWM.02.07-IZ.00-001/24 na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działanie FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu, SCHEMAT A (typ projektu 3)

Załączniki

Treść aktu