Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyjęcia i udostępnienia Regulaminu wyboru projektu do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru nr FEWM.01.06-IZ.00-001/24 Priorytetu 01 Gospodarka, Działania 01.06 E-usługi publiczne Schemat B programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Załączniki

Treść aktu