Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały Nr XLV/611/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu, obowiązujących przy sporządzaniu tabel najniższych stawek wynagrodzenia zasadniczego w szkołach i placówkach oświatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Numer aktu: VI/96/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-03-20

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr XLV/611/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 maja 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 1 dodaje się pkt. 11) w brzmieniu:
    „11) Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”.

Załączniki: