Wersja obowiązująca z dnia

Uchwalenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011”

Informacje dodatkowe:

  1. Określa się zasady i tryb opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Określa się harmonogram opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki