Wersja obowiązująca z dnia

Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

Informacje dodatkowe:

Do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 r. wybiera się przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w osobie:

Juliana Osieckiego

Załączniki

Załączniki