Wersja obowiązująca z dnia

Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko – mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko – mazurskiego wybiera się przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w osobie:

Ewy Gutowskiej

Załączniki

Załączniki