Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego w formie dotacji celowej w 2024 r. na wykonanie II etapu dokumentacji projektowej wraz z jej odbiorem całkowitym i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany”

Załączniki

Treść aktu

  • LVII.906.24
    format: pdf, rozmiar: 179.93 KB, data dodania: