Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich