Wersja obowiązująca z dnia

Wybór przedstawicieli do Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa

Informacje dodatkowe:

Do składu Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne wybiera się przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w osobach:
  1. Teresy Nowakowskiej
  2. Marii Sokoll

Załączniki

Załączniki