Wersja obowiązująca z dnia

Wybór przedstawicieli do Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Informacje dodatkowe:

Do składu Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego wybiera się przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w osobach:
  1. Marii Sokoll
  2. Henryka Horbaczewskiego

Załączniki

Załączniki