Wersja obowiązująca z dnia

Wyznaczenie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego na członków rady społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Wyznacza się:
  1. Jana Harhaja,
  2. Grzegorza Kniefela,
  3. Adama Krzyśków,
na członków rady społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie jako przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Załączniki