Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

§ 1

Zatwierdza się statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, uchwalony uchwałą Nr 10 Rady Społecznej z dnia 14 grudnia 2006 roku.

§ 2

Traci moc statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/316/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz traci moc uchwała Nr XXV/353/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Załączniki

Załączniki