Wersja obowiązująca z dnia

Poręczenie pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

 1. Województwo Warmińsko-Mazurskie udzieli Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, dla którego jest organem założycielskim, poręczenia drugiej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do kwoty 731 107,02 zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwa grosze), zaciągniętej w celu dofinansowania zadania pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie problemu poszanowania energii szpitala SPZGiChP w Olsztynie”.
 2. Poręczenie udzielone zostanie na okres od lutego 2007 roku do listopada 2017 roku.
 3. W poszczególnych latach wymienionych niżej, udzielone poręczenie obejmuje kwoty:
  1. w roku 2007 - 2 395,64 zł,
  2. w roku 2008 – 29 907,06 zł,
  3. w roku 2009 – 84 749,76 zł,
  4. w roku 2010 – 83 487,98 zł,
  5. w roku 2011 – 82 226,24 zł,
  6. w roku 2012 – 80 984,33 zł,
  7. w roku 2013 – 79 702,69 zł,
  8. w roku 2014 – 78 440,92 zł,
  9. w roku 2015 – 77 179,14 zł,
  10. w roku 2016 – 75 923,44 zł,
  11. w roku 2017 – 56 109,82 zł.

Załączniki

Załączniki