Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informacji dot. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się złożoną przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informację dot. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Załączniki

Załączniki