Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przeprowadzenia Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Załączniki

Treść aktu