Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu priorytetów programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

Załączniki

Treść aktu