Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu priorytetów programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

Załączniki

Treść aktu

Załączniki