Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie aktualizacji książki procedur KP-611-349-ARiMR/7/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu