Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień w 2024 roku

Załączniki

Treść aktu