Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie na zrzeczenie się prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym, kotłownią oraz budynkiem gazów technicznych, położonej przy ul. Pstrowskiego 28B w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78/5, obręb 105 m. Olsztyn, o powierzchni 0,5195 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00075411/3, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załączniki

Treść aktu