Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko- Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym

Załączniki

Treść aktu

Załączniki