Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie powołania Jury Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2023”

Załączniki

Treść aktu