Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2023” oraz ogłoszenia Konkursu.

Załączniki

Treść aktu