Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 29/442/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.06.2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWM.07.05-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 7 Rynek Pracy, Działania 7.5 Usługi rozwojowe programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Załączniki

Treść aktu

Załączniki