Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

Numer aktu: 10/71/08/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2008-02-19

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Ustala się pani Joannie Drewnowskiej - dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Elblągu wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3,0 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Załączniki: