Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe” do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach Priorytetu 4 Mobilność Regionalna Działania 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”

Załączniki

Treść aktu

Załączniki