Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie na przedłużenie o okres kolejnych 5 lat umowy dzierżawy budynku zaplecza technicznego Szpitala, dotychczasowemu dzierżawcy, Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej Katedry Patomorfologii Wydziału Lekarskiego

Załączniki

Treść aktu