Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Treść aktu