Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Iłowo-Osada pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 r. zadań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie.

Załączniki

Treść aktu