Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 r. działań w zakresie kultury.

Załączniki

Treść aktu