Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/701/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.

Załączniki

Treść aktu